Vol 24, No 2 (2014)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo24.02

Table of Contents

Cover of the Issue
 
Editorial Information
 
PDF
Table of Contents
 
PDF
81-82

Review articles

Oleg A. Nardid
83-101

Theoretical and Experimental Cryobiology

Aleksandr I. Osetsky
102-117
Anatoly N. Goltsev, Tatiana G. Dubrava, Yulia A. Gaevskaya, Ekaterina E. Yampolskaya, Lyudmila V. Ostankova, Maksim V. Ostankov
118-131
Liliya A. Rohoza, Iryna G. Bespalova, Sergiy Ye. Galchenko, Oleksandr Yu. Semenchenko, Borys P. Sandomirsky
132-139
Kyrylo I. Butskyi, Anton Yu. Puhovkin, Eugeniy F. Kopeika
140-148
Konstantin B. Mikson, Elena B. Revenko, Anna A. Gapon
149-156

Abstracts

Abstracts of the 38th Annual Conference of Young Scientists ‘Cold in Biology and Medicine. Current Issues in Cryobiology, Transplantology and Biotechnology’ May 21–22, 2014, Kharkov, Ukraine
Editorial Board Problems of Cryobiology and Cryomedicine
157-187
Eugeniya A. Porozhan, Aleksey Yu. Dimitrov, Nataliya N. Babenko, Tatyana G. Dubrava, Anatoliy N. Goltsev
PDF
160
Elena Yu. Rogulska, Yuriy A. Petrenko
PDF
161
Anna V. Korobkova, Antonina M. Kompaniets
PDF
162
Olga A. Diabina, Maksim V. Ostankov, Nikolay A. Bondarovich, Anatoliy N. Goltsev
PDF
163
Vitaliy V. Mutsenko, Elena Yu. Rogulska, Dmitriy N. Tarusin, Yuriy A. Petrenko
PDF
164
Stanislav S. Sevastianov, Aleksandr I. Osetsky
PDF
165
Polina V. Beletskaya, Yuriy A. Demin
PDF
166
Irina G. Bespalova, Liliya A. Rohoza
PDF
167
Ekaterina E. Yampolskaya, Irina Yu. Matsevitaya, Yuliya A. Gaevskaya, Elena D. Lutsenko, Maksim V. Ostankov, Anatoliy N. Goltsev
PDF
168
Yuliya V. Rudnyeva, Vladislav G. Babiychuk, Elena A. Chernyavskaya, Vladimir V. Kulik
PDF
169
O. O. Likhitsky
PDF
170
V. A. Feskov, N. N. Sotnik, O. V. Somova, A. A. Tischenko, V. Yu. Prokopuk
PDF
171
Olga M. Babinets, Igor P. Vysekantsev, Valentina F. Martsenyuk
PDF
172
Tatyana V. Shkand, Anatoliy L. Tatarets
PDF
173
Oksana A. Strikha
PDF
174
Viktoriya V. Burkova, Olga V. Pishko
PDF
175
Eugeniy V. Shevchenko, Anna A. Gorlenko, Denis V. Byzov
PDF
176
Kyrylo I. Butskyi, Anton Yu. Puhovkin
PDF
177
Anton Yu. Puhovkin, Kyrylo I. Butskyi
PDF
178
Viktoriya L. Ponomareva, Igor P. Vysekantsev, Elena S. Onasenko
PDF
179
Yu. S. Akhatova, A. A. Sysoyev, I. V. Sysoyeva, A. K. Gulevsky
PDF
180
Yuliya S. Govorova
PDF
181
Olga V. Chelombitko, Nikolay A. Bondarovich, Maksim V. Ostankov, Aleksey Yu. Dimitrov, Anatoliy N. Goltsev
PDF
182
Dmitriy N. Tarusin, Vedeniy S. Zajkov, Vitaliy V. Mutsenko, Yuriy A. Petrenko
PDF
183
Aleksey Yu. Dimitrov, Tatyana G. Dubrava, Anatoliy N. Goltsev
PDF
184
Petr A. Borisov, Aleksey Yu. Dimitrov, Maksim V. Ostankov, Anatoliy N. Goltsev
PDF
185
Vedeniy S. Zaikov, Vitaliy V. Mutsenko, Dmitriy N. Tarusin, Yuriy A. Petrenko
PDF
186
Tatyana V. Dorofeyeva, Elena V. Kudokotseva
PDF
187
Instruction to Authors (in Russian)
 
188
Instruction to Authors
 
189
Backmatter
 
190