Vol 15, No 2 (2005)

Problems of Cryobiology

Table of Contents

Table of contents
 
PDF
117-118

Theoretical and Experimental Cryobiology

V. I. Babenko, V. I. Grischenko, A. V. Dunayevskaya
PDF
129-136
A. I. Osetsky, A. L. Kirilyuk, T. M. Gurina
PDF
137-146
E. N. Bobrova, A. V. Zinchenko, M. I. Schetinsky
PDF
147-152
S. E. Galchenko
PDF
153-158
L. I. Alekseeva, S. E. Kovalenko, V. S. Kholodnyy, O. I. Gordiyenko
PDF
159-172
N. G. Zemlyanskikh, O. A. Kofanova, L. A. Babijchuk
PDF
173-183
E. V. Onischenko, T. S. Dyubko
PDF
184-194

Cryopreservation of Biological Resources

O. N. Denisova, G. F. Zhegunov, L. A. Babijchuk
PDF
195-201
M. P. Petrushko
PDF
202-206
V. L. Rodionova, Yu. V. Nikitchenko, N. N. Tchoob, V. V. Cherepanov
PDF
207-211

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

I. A. Kudrevich
PDF
212-218
N. P. Subbota, I. M. Scherbak
PDF
219-223
Instructions for Authors
 
PDF
224