Vol 26, No 4 (2016)

Probl Cryobiol Cryomed

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo26.04

Table of Contents

Cover of the Issue
 
PDF
Editorial Information
 
PDF
Table of Contents
 
PDF
293–294

Theoretical and Experimental Cryobiology

Olena E. Makashova, Lyubov O. Babijchuk, Oksana L. Zubova, Pavlo M. Zubov
PDF
295–307
Viktoria V. Lomako, Alexsandr V. Shilo, Igor F. Kovalenko
PDF
308-321
Aleksandr K. Gulevsky, Diana V. Tretiak
PDF
322-330
Konstantin I. Bohuslavskyi, Natalia M. Alabedalkarim, Alexsandr V. Pakhomov, Galyna A. Bozhok
PDF
331-339
Anton Yu. Puhovkin, Evgeniy F. Kopeika
PDF
340-348
Yulia S. Pakhomova, Antonina M. Kompaniets, Larysa G. Kuleshova
PDF
349–360

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Boris P. Vvedenskiy, Gennadiy A. Kovalev, Ninel V. Dedukh, Boris P. Sandomirskiy
PDF
361-374
Natalia O. Buderatska, Maryna P. Petrushko
PDF
375-382
Key Word Index Vol. 26
 
PDF
383–388
Table of Contents Vol. 26
 
PDF
389–394
Instruction for Authors
 
PDF
395–397
Backmatter
 
PDF