Vol 23, No 1 (2013)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine (Problemy Kriobiologii i Kriomediciny) (formerly Problems of Cryobiology)

Table of Contents

Cover of the issue
 
PDF
Editorial Information
 
PDF
Table of Contents
 
1-2
Editorial
 
3

Review articles

Viktoriya V. Kiroshka
4-14

Theoretical and Experimental Cryobiology

Tatyana M. Gurina, Igor P. Vysekantsev, Anna L. Polyakova
15-25
Aleksandra V. Zinchenko, Elena N. Bobrova, Miroslav I. Schetinsky, Yulianna S. Govorova
40-48
Andrey N. Khudyakov, Tatyana V. Polezhaeva, Oksana O. Zaitseva, Denis S. Laptev, Olga N. Solomina, Andrey A. Kostyaev
49-57
Yuliya S. Pakhomova, Valentina V. Chekanova, Antonina M. Kompaniets
26-39

Cryopreservation of Biological Resources

Olga Yu. Kozhina, Maksim V. Ostankov, Igor G. Grisha, Nikolay A. Bondarovich
58-65
Irina V. Tamarina, Galina A. Bozhok, Tatyana M. Gurina, Nina F. Gubina, Tatyana P. Bondarenko
66-74

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Oksana V. Falko, Olga S. Prokopyuk, Viktoriya V. Volina, Olga V. Lipina
75-83
Sergiy M. Bilash
84-90
Liliya A. Rohoza, Mykola O. Chizh, Sergiy Ye. Galchenko, Boris P. Sandomirsky
91-98

Chronicle

75th Anniversary of Prof. Georgiy Babijchuk
 
99-100
Instruction for authors (in Russian)
 
101
Instruction for authors
 
PDF
102
Publishing Information