Vol 18, No 3 (2008)

Problems of Cryobiology

Papers of the conference 'Novel Cryobiotechnologies for Solving the Fundamental and Applied Tasks of Medicine' (Kharkov, Ukraine, November 22-28, 2008)

Table of Contents

Issue cover
 
Editorial Information
 
Table of Contents
 
265-268

Conference Papers

Achievements in Cryobiology and Cryomedicine for National Health
V. I. Grischenko
269-274
L. G. Abrafikova, T. F. Petrenko, I. P. Vysekantsev
275-277
O. V. Zhelobetskaya, O. M. Babinets, I. P. Vysekantsev, V. V. Ryazantsev
278-281
O. A. Kofanova, N. G. Zemlyanskikh
282-284
S. V. Koshchiy, I. P. Vysekantsev, V. F. Martsenyuk, T. F. Petrenko, E. V. Kudokotseva
285-288
L. V. Stepanyuk, I. P. Vysekantsev, L. G. Chernyshenko
289-291
E. V. Onischenko, E. I. Goncharuk, T. F. Petrenko, I. A. Borovoy, Yu. V. Malyukin, V. I. Grischenko
292-296
I. P. Vysekantsev, V. F. Martsenyuk, A. Yu. Sirenko
297-298
A. M. Kompaniets, O. V. Nikolenko, V. V. Chekanova, Yu. S. Yesipova
299-301
M. V. Ostankov, N. A. Bondarovich, I. V. Rassokha, A. N. Goltsev
302-305
N. G. Zemlyanskikh, P. M. Zubov, L. A. Babiychuk
306-308
A. N. Goltsev, D. V. Lebedinets, Ye. A. Porozhan
309-312
A. N. Goltsev, L. V. Ostankova, I. Yu. Matsevitaya, T. G. Dubrava
313-315
N. S. Lutsenko, O. S. Prokopyuk, I. A. Bondarenko, L. R. Geraskina, I. A. Evtereva
316-318
N. S. Lutsenko, I. A. Evtereva, O. S. Prokopyuk, L. R. Geraskina
319-321
N. N. Militsa, V. V. Soldusova
322-324
V. M. Semenova, V. V. Medvedjev, L. P. Stajno
325-327
V. G. Kuznetsova, G. F. Zhegunov
328-331
I. N. Scherbina
332-334
I. Yu. Kuzmina
335-338
O. A. Kuzmina
339-342
K. B. Mikson, Ye. F. Kopejka, T. P. Linnik
343-347
L. A. Babiychuk, P. M. Zubov, V. V. Ryazantsev, O. L. Zubova
348-351
N. M. Bilko, S. V. Vasilovskaya, D. I. Bilko, I. A. Votyakova
352-354
G. S. Lobyntseva, I. V. Vorozhka, A. V. Sitnikova
355-360
O. V. Ovchinnikova, I. A. Bondarenko, V. V. Lazurenko, O. V. Mertsalova, M. I. Antonyan
361-363
M. A. Scherbina, L. V. Potapova, I. N. Scherbina, I. B. Musatova
364-365
N. Yu. Poletayeva, A. V. Kozlov, G. A. Babijchuk, L. M. Bengus, N. A. Ashukina
366-369
A. V. Shilo, V. V. Lomako, E. A. Ventskovskaya, G. A. Babijchuk
370-373
V. G. Babijchuk, A. V. Kozlov
374-378
Yu. I. Karachentsev, V. V. Khaziev, V. M. Dubovik, I. I. Lyakh, V. O. Makedonska, L. V. Gerasimenko
379-382
I. I. Lomakin
383-385
V. S. Marchenko, G. A. Babiychuk, L. N. Marchenko
386-390
D. G. Lutsenko, V. S. Marchenko, I. V. Sleta
391-393
Instructions for Authors
 
395
VII Parnas Conference, October 3–7, 2009, Yalta
 
394