Vol 16, No 1 (2006)

Problems of Cryobiology

Table of Contents

Issue cover
 
PDF
Editorial information
 
PDF
Table of contents
 
PDF
1-2

Theoretical and Experimental Cryobiology

L. G. Kuleshova, I. F. Kovalenko
PDF
3-12
M. I. Еgorov, T. S. Dyubko, T. P. Linnik, A. P. Belonozhko, I. G. Еrmolenko, O. N. Semenova, L. D. Patsenker, V. G. Pivovarenko, E. A. Povrozin
PDF
13-23
N. G. Skorobogatova, V. P. Grischuk, A. Yu. Petrenko
PDF
24-31
V. G. Babiychuk
PDF
32-44
A. A. Tsutsayeva, A. Ya. Tsyganenko, I. A. Zheltyakova, E. V. Brovko, T. A. Glushko, E. D. Rozanova
PDF
45-55
A. F. Todrin, V. V. Usachov, E. V. Timofeyeva
PDF
56-59
T. F. Stribul, N. A. Shevchenko, L. F. Rozanov
PDF
60-65
I. Yu. Matsevitaya, M. V. Ostankov, A. N. Goltsev
PDF
66-75

Cryopreservation of Biological Resources

M. Yu. Stegniy, A. N. Goltsev, B. T. Stegniy
PDF
76-81
S. E. Galchenko
PDF
82-87

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

V. A. Makedonskaya, V. V. Khaziev, O. V. Tyazhelova
PDF
88-93
A. A. Olefirenko, L. N. Tynynyka, B. P. Sandomirsky
PDF
94-100
Instructions for Authors
 
PDF
124