Vol 26, No 3 (2016)

Probl Cryobiol Cryomed

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo26.03

Table of Contents

Cover of the Issue
 
PDF
Editorial Information
 
PDF
Table of Contents
 
PDF
197-198

Theoretical and Experimental Cryobiology

Aleksandr I. Osetsky, Stanislav S. Sevastyanov
PDF
199-212
Vedeney S. Zaikov, Dmitriy N. Tarusin, Aleksandr Yu. Petrenko
PDF
213-220
Viktoriya V. Ogurtsova, Svetlana Ye. Kovalenko, Igor F. Kovalenko, Olga I. Gordiyenko
PDF
221–228
Viktor V. Ramazanov, Elizaveta L. Volovelskaya, Valeriy A. Bondarenko
PDF
229–237
Viktoriya V. Lomako, Aleksandr V. Shylo, Georgiy A. Babijchuk, Lyubov M. Samokhina
PDF
238–248

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Olga V. Kudokotseva, Viktoriya V. Volina, Ivan I. Lomakin
PDF
249–259
Nikolay A. Chizh
PDF
260–270
Lyudmila V. Babijchuk, Sergey N. Koval, Georgiy A. Babijchuk
PDF
271–287
Instruction for Authors
 
288-291
Backmatter
 
PDF
292